[Nieuw]: de (externe) Vertrouwenspersoon

Heeft jouw organisatie in deze tijd behoefte aan een Vertrouwenspersoon?
Neem dan contact op met Service Organisatie NederlandSport.

Inleiding
Binnen de georganiseerde sport in Nederland is regelmatig behoefte aan een vertrouwenspersoon (VP) voor de medewerkers van een sportorganisatie.

Door een samenwerking tussen de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en NederlandSport kan er verder gewerkt worden aan een veiliger sportklimaat, waarbij de LVV garant staat voor gekwalificeerde VP’s en waarbij NederlandSport de sportorganisaties met deze dienst verder ontzorgt.

Wat doet een Vertrouwenspersoon?
Een VP kent de volgende kerntaken:

  • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
  • Analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon; en
  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Aanbod LVV/NederlandSport
NederlandSport biedt in samenwerking met de LVV binnen de dienst Vertrouwenspersoon de volgende twee opties aan:

  1. Werving van een externe Vertrouwenspersoon (geschikt voor grotere sportorganisaties met een aanzienlijk personeelsbestand);
  2. Deelname aan een pool van externe Vertrouwenspersonen, ten behoeve van één of meerdere sportorganisaties (geschikt voor kleinere sportorganisaties met een beperkt personeelsbestand).

 Kosten optie 1 en 2

Omschrijving kostensoort

Kosten optie 1

Kosten optie 2

Advertentiekosten – éénmalig

€300,-

n.v.t.

Begeleiding door Nederland per uur

€60,-

n.v.t.

Inzet Vertrouwenspersoon per uur

€70,-

€70,-

Abonnementsgeld deelname van de VP-pool per jaar

n.v.t.

€200,-

Prijzen ex. btw

Voor meer gedetailleerde informatie, neem contact op met NederlandSport: info@nederlandsport.org.

 

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht