NederlandSport start collectieve inkoop van Accountscontrole sportbonden

We zijn continue bezig om de dienstverlening van NederlandSport en BONDcenter verder te verbeteren. Onderdeel hiervan is ook het aanbieden van nieuwe producten, diensten en collectieve inkoop. In dit kader willen we in de komende periode een aanbesteding organiseren voor de inkoop van accountantsdiensten.

Veel sportbonden zijn verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Op basis van de Richtlijnen van NOC*NSF geldt de volgende regel:
Indien uit het Bestedingsplan € 150.000 of meer is ontvangen, dan dient de jaarrekening voorzien te zijn van een controle verklaring door een accountant’.
Daarnaast kunnen er uiteraard ook nog andere redenen zijn om de jaarrekening door een accountant te laten controleren.

In de praktijk zien we grote verschillen in de accountantscontrole bij bonden, op het gebied van proces, eindproduct en/of kosten. We zijn ervan overtuigd dat er op dit gebied flinke winst is te behalen. Om die reden zullen we binnenkort een kick-off starten met een aantal sportorganisaties om verder te praten over dit onderwerk. Tijdens deze bijeenkomst willen we de huidige situatie en de wensen van geïnteresseerde bonden in kaart brengen. Datum van kick-off moet nog gepland worden. Mocht je als sportorganisatie interesse hebben om aan te sluiten bij dit onderwerp, dan horen we dat graag voor 10 juni 2022. Na deze datum zullen de uitnodigingen verstuurd worden. 

Sanne Meijer (NederlandSport) - sanne@nederlandsport.org
Maarten van Koolwijk (BONDcenter) - maarten@bondcenter.nl

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht