Waar kan NederlandSport jou ondersteunen?

NederlandSport heeft de afgelopen drie jaar zo’n 17 diensten ontwikkeld voor de reguliere werkzaamheden voor sportbonden. Inmiddels maken zo’n 53 bonden gebruik van één of meerdere diensten. Daarmee lopen wij ruim voor op ons Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024, waar het target 25 tot 30 sportbonden was.

Daarnaast verleent NederlandSport inmiddels voor zo’n 15 bonden zelf diensten en voor nog een aantal zijn er incidenteel diensten verleend. Hierbij kun je denken aan:

·        Het verzorgen van bondsbureautaken voor vier sportbonden (waarbij een ad hoc ondersteuning);

·        Het verzorgen van VOG aanvragen voor vijf sportbonden;

·        Het selecteren en voordragen van een externe Vertrouwenspersoon voor twee sportbonden

·        Het selecteren van een nieuwe accountant voor vier sportbonden

·        Het bemiddelen bij tijdelijke bank- en organisatorische werkzaamheden voor een aantal bonden

·        Hulp bij het vinden van een Vertrouwenscontactpersoon voor een sportbond.

 

Wij hebben dus diverse mogelijkheden om te ondersteunen, al dan niet tijdelijk met urgente werkzaamheden. Zit je tijdelijk omhoog, wellicht kunnen wij je bijstaan en ondersteunen. Neem gerust contact met ons op: info@nederlandsport.org

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht