De toekomst van NederlandSport

Deze tijd is eerlijk gezegd best spannend voor NederlandSport! En weet je waarom?

De wijze waarop NederlandSport verder gaat, moet namelijk nog definitief bepaald worden.
Dat we toegevoegde waarde leveren op het gebied van sport-overstijgende diensten is inmiddels wel duidelijk geworden!
Meer en meer sportorganisaties weten ons te vinden en vragen om onze ondersteuning op diverse organisatorische onderdelen.
Bovendien geldt dit niet alleen voor de bestaande sportbonden, maar ook voor sportbonden in oprichting.
Deze laatste groep is nog zoekende en met onze begeleiding weten ze de juiste stappen te zetten.

Om de continuïteit van NederlandSport te waarborgen, is er onlangs steun aan een aantal sportbonden gevraagd en gekregen richting NOC*NSF. Fijn en waardevol om in een sneltreinvaart alle positieve reacties vanuit jullie te mogen ontvangen.
Bij deze willen jullie dan ook bedanken voor de ondersteuningsbrief waarin onze toegevoegde waarde door jullie wordt bevestigd.
De volgende stap is de ALV van NOC*NSF op 21 november. Dan worden de leden van de vereniging gevraagd om in te stemmen met de continuïteit van NederlandSport als shared serviceorganisatie voor de georganiseerde sport in Nederland.

Namens het team van NederlandSport alvast veel dank voor jullie vertrouwen en support.
We kijken er ontzettend naar uit om verder om samen en voor jullie aan de slag te gaan!

Het team van NederlandSport, 
Tamira, Hendrik en Sanne

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht