NederlandSport in 2023

Bij NederlandSport staat het jaar 2023 in het teken van een onderzoek waarbij er wordt gekeken wat de meest optimale manier is om een shared service in te richten. NOC*NSF heeft dit onderzoek geïnitieerd en de verwachting is dat er halverwege 2023 meer bekend is over de wijze waarop de shared service verder gaat in 2024. Dat de sportorganisaties behoefte hebben aan deze vorm van samenwerking is duidelijk. 

Ook dit jaar heeft NederlandSport een aantal nieuwe klanten aan haar kunnen binden door het aanbieden van diensten op verschillende gebieden. Inmiddels zijn er bijna 60 klanten bij ons aangesloten. Ook zijn er klanten die nog meer diensten zijn gaan afnemen.
Mocht het volledige aanbod van diensten overigens niet bekend bij je zijn, ga dan gauw naar het artikel diensten aangeboden door NederlandSport en bekijk het aanbod. Dit aanbod is heel divers, zoals hulp bij ledenadministratie, financiële administratie, juridische dienstverlening en bij organisatorische zaken. De werkorganisatie (Tamira en Sanne) helpt je graag!

Ook gaan we graag met je in gesprek om te bepalen waar NederlandSport eventueel van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor jouw sportorganisatie. Dit kan fysiek of digitaal. Er zijn veel ontwikkelingen binnen de sport, waarbij we ons goed kunnen voorstellen dat het fijn is als iemand hierin mee kan denken. Laat het ons weten als je hier behoefte aan hebt. Je kunt ons benaderen via mail (info@nederlandsport.org) of telefoon: 085 1051310.

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht