Transitie Service Organisatie Nederland Sport

NOC*NSF heeft het advies dat medio 2023 is uitgebracht door Tien Organisatieadvies omarmd om vanaf 1 januari 2025 een aparte entiteit op te richten onder NOC*NSF om shared services aan te bieden aan sportorganisaties.

Op dit moment maken al zo’n 60 sportorganisaties gebruik van ca.17 diensten via Nederland Sport. De goed gewaardeerde en goed afgenomen dienstverlening krijgt een vervolg in de aparte entiteit. Hiervan zullen de klanten van Nederland Sport niets merken. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding van dienstverlening, al naar gelang de behoeften van sportorganisaties. De algemene ledenvergadering van NOC*NSF wordt op 27 mei gevraagd om hiervoor structureel 350.000 euro vrij te maken vanuit het Bestedingsplan. Op dit moment wordt gekeken hoe de exacte vormgeving van de entiteit gaat zijn. Hierbij is Nederland Sport nauw aangesloten.

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht