Uitnodiging voor de 2e klantenraad

 Namens het bestuur van de Stichting Nederland Sport bent u van harte uitgenodigd voor 2e klantenraad.

Deze zal gehouden worden op dinsdag 1 september, van 18.30 – 20.15, op de Kelvinbaan 48 in Nieuwegein.

Inloop vanaf 18.00 met een broodje.

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening door de voorzitter
  • Uitkomst en toelichting enquête
  • Toelichting MJBP 2021-24
  • Update AllUnited – Unify 
  • Update BONDcenter
  • Toelichting nieuwe diensten Declaree, SRXP, Mollie
  • Update Intensivering
  • Nieuwe diensten in ontwikkeling
  • Rondvraag
  • Sluiting

Graag vernemen wij of u aanwezig zult zijn, dan wel iemand namens uw organisatie.

Aanmelden kan via de agenda en het evenementen Klantenraad op op de homepage.

Mocht er vanwege Covid-19 restricties van kracht worden, dan zullen wij u een Teams-uitnodiging sturen.

Ik reken op jullie komst. 

Met vriendelijke groet, 

Hendrik Koppe

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht