Peter's Post

Peter’s Post
NederlandSport heeft als doel om spororganisaties te helpen op het gebied van sport-overstijgende services en diensten. Momenteel is de sportwereld aan het veranderen: nieuwe Coronamaatregelen, nieuwe regelgeving, veranderende behoeftes en wensen etc. Op welke manier kun je dan het beste aansluiten bij de wensen van deze tijd? 

Peter’s Post
NederlandSport heeft als doel om spororganisaties te helpen op het gebied van sport-overstijgende services en diensten. Momenteel is de sportwereld aan het veranderen: nieuwe Coronamaatregelen, nieuwe regelgeving, veranderende behoeftes en wensen etc. Op welke manier kun je dan het beste aansluiten bij de wensen van deze tijd? 
Om niet achter te blijven, wordt er geprobeerd om innovatieve stappen op verschillende terreinen te zetten. Juist op terreinen waar nog veel voor de sportorganisaties te winnen is. Maar waar kun je dan het beste beginnen? Feit blijft dat wedstrijdspelers langer lid blijven. Juist voor nu een belangrijk onderwerp voor sportorganisaties die last hebben van dalende ledenaantallen. Rekening houdend met innovatie enerzijds en behoud/werving van wedstrijdspelers anderzijds, is NederlandSport samen met AllUnited en de aangesloten organisaties, een concept van een nieuwe competitie softwareapplicatie aan het uitwerken. Met deze nieuwe tool kan men competities managen en zijn er meer mogelijkheden dan er momenteel op de markt zijn.

Als sportorganisatie wil je dan uiteraard graag weten wat de voordelen van zo’n competitie software applicatie zijn. Hierbij alvast een tipje van de sluier:

 • Voor elke sportorganisatie (Olympisch datamodel)
 • Ruimte voor social play
 • Ruimte voor samenwerking en participatie (velden en zalen delen)
 • Ruimte voor locatiebeheer
 • VOG-administratie voor vrijwilligers
 • Duurzaam opgezet
 • Grafieken en inzichten zoals topscores vergelijk, spelverloop en andere sport specifieke inzichten
 • Live uitslagen & standen feed (gamificatie + verbinding)
 • Payments tooling + nieuwe verdienmodellen (ook in App verdienmodellen)
 • Lid van de bond en lid van de club of beide + meerdere lidmaatschappen
 • Teamsporten en carpoolen

Het idee wordt nog verder uitgewerkt. Het team van NederlandSport zal je op de hoogte houden van alle (innovatieve) ontwikkelingen.
Voor meer innovatieve informatie, lees deze nieuwsbrief van november. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Peter van Veen - Voorzitter Bestuur NederlandSport

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht