Ondersteuning voor sportbonden en aangesloten verenigingen – laatste kans!

Ondersteuning voor sportbonden en aangesloten verenigingen – laatste kans!

 

Service Organisatie Nederland Sport is opgericht voor en door bonden. Nederland Sport biedt verschillende diensten. De kern wordt gevormd door diensten op het gebied van financiële administratie en ledenadministratie. Met ondersteuning van het ministerie van VWS heeft Nederland Sport de mogelijkheid gekregen om sportbonden en aangesloten verenigingen te helpen op de volgende gebieden:

·       Verenigingsondersteuning

·       Optimalisatie technisch kader

·       Communicatie en website 

 

Wat houdt het precies in?

 

Verenigingsondersteuning
Het gaat om trajecten waarbij het bestuur van een aangesloten vereniging door een professional zal worden ondersteund. Dit kan op verschillende vraagstukken zijn, zoals: het ontwikkelen van een Meer Jaren Beleidsplan voor de vereniging, het doorlichten & opzetten van het vrijwilligersbeleid of onderzoek naar het gebruik van de accommodatie. Dit zijn slechts voorbeelden. De ondersteuning kan op allerlei verschillende beleidsterreinen liggen.

Optimalisatie technisch kader

Er zijn diverse sporten die snel groeien en nog buiten de focus van NOC*NSF vallen als het om topsport gaat. In deze bonden is merkbaar dat het kader, en dat met name technisch kader, deze groei niet kan bijhouden, waardoor uiteindelijk de groei kan afvlakken en de sport op wedstrijdniveau niet kan doorgroeien. Om dit te ondervangen is het de bedoeling om bij bonden de opleiding van technisch kader aan te pakken. Doorlichten, niveaus definiëren en opleidingen ontwerpen op een zodanige wijze dat er een basis structuur is neergezet waar de bond zelf mee verder kan. Het gaat hier om specialistische kennis, hiervoor zal een specialist worden ingeschakeld. 

Communicatie en website

Vrijwel alle kleine bonden willen hun sport onder de aandacht brengen om op die manier meer mensen te stimuleren hun sport te gaan beoefenen. Een aantal bonden heeft dit goed op orde. Zij zijn digitaal sterk aanwezig en weten van tijd tot tijd hun sport onder de aandacht te brengen. Voor veel bonden geldt dit echter niet. Hun digitale aanwezigheid hapert en er is geen gericht beleid om hun sport te promoten. Er wordt een website, CMS (content management systeem) en communicatieplan ontwikkeld dat bestemd is voor bonden. Vervolgens worden bonden geholpen om op basis van deze blauwdruk hun eigen site in te richten. Met één CMS achter verschillende websites.

Een aantal trajecten is al vervuld, echter er zijn nog verschillende trajecten over. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, dan kun je contact opnemen met Sanne Meijer: sanne@nederlandsport.org. Namens Service Organisatie Nederland Sport coördineert zij deze trajecten. De uitvoering wordt gedaan door specialisten die voor de Verenigingsondersteuning en Optimalisatie technisch kader zijn verbonden aan het Sport Professionals Netwerk en voor Communicatie en website in samenwerking met NewStory/AllUnited. Als je interesse hebt, zal Sanne Meijer samen met jou de vraag in beeld brengen. Vervolgens zal de juiste specialist worden voorgesteld voor het traject. 

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht