Mijlpaal voor Service Organisatie Nederland Sport

Service Organisatie Nederland Sport heeft als missie sportbonden te ontzorgen op het gebied van backoffice taken. Zodoende verricht de organisatie bondstaken voor een beperkt aantal bonden. Deze diensten worden momenteel nog ingekocht bij BONDcenter. Aangezien BONDcenter recent te kennen gegeven heeft te willen stoppen met de uitvoering van de bondstaken, heeft er onlangs een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden over hoe deze taken te beleggen in de toekomst. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Is het mogelijk om de uitvoering van de bondstaken bij Nederland Sport zelf onder te brengen?

Onlangs heeft het bestuur van Nederland Sport op basis van onderzoek besloten om het concept verder uit te werken om deze bondstaken eind Q4 2021 bij Nederland Sport onder te brengen. Hiermee wordt niet alleen de toegevoegde waarde van Nederland Sport groter, maar wordt ook voorzien in de hulpvraag van verschillende sportbonden. Feit is namelijk dat meerdere sportbonden momenteel moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Met deze nieuwe stap van Nederland Sport waarmee de secretariaatsfunctie van sportbonden wordt overgenomen, kunnen de sportbonden zich bezig houden met wat echt belangrijk is: de organisatie van de sport zelf. Nederland Sport kijkt er erg naar uit om dit verder uit te werken met de betrokken sportbonden en heeft er veel vertrouwen in dat het een succes gaat worden met elkaar!

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht