Nieuwe diensten: Generieke opleidingen / Toyota leaseauto's

Naast de uitrol van de bondsbureaufunctie heeft NederlandSport de afgelopen maanden het aanbod uitgebreid met de volgende diensten:
Generieke Opleidingen en Leasevoorstel van Toyota. Graag gaan we dieper in op deze nieuwe diensten. 

Generieke Opleidingen voor sportbonden
De meeste sportbonden in Nederland bieden eigen (sport specifieke) opleidingen aan voor beginnende trainers. Hierdoor kan het zo zijn dat onderdelen als didactiek en pedagogiek naar de achtergrond verdwijnen, omdat de focus op de sport specifieke onderdelen groter wordt dan bedoeld. Ook blijft de kansrijke kruisbestuiving van de verschillende sporten uit, omdat trainers en coaches van verschillende sporten elkaar niet tegenkomen of is het helaas niet voor elke sportbond mogelijk om de opleidingen voor het trainende kader te verzorgen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om op een juiste manier les te geven, voor welke sport dan ook, biedt het Generiek OpleidingsCentrum Sport samen met NederlandSport generieke sportopleidingen voor elke startende trainer en coach aan.

 

Wat zijn de voordelen?
Leren van én met elkaar
Snellere doorgang van de opleidingen
Opleiding op maat mogelijk
Opdrachten altijd toepasbaar op eigen sport
Aandacht voor breed motorisch bewegen
Aandacht voor een veilig sportklimaat
Altijd bijgestaan door een deskundige opleider
Opgeleid kader binnen de verenigingen zorgt voor meer plezier bij sporters
Minder blessures
Trainers beleven meer plezier aan het geven van trainingen

 

Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met NederlandSport (info@nederlandsport.org). We stellen graag op basis van de behoeften van de sportbond een offerte op.

 

 

Leasevoorstel van Toyota voor sportbonden
Toyota Financial Services zal de aan Service Organisatie NederlandSport gelieerde sportbonden tegen gelijke condities Toyota automobielen in de full operational lease aanbieden, zoals dat ook gebeurt bij NOC/NSF en Team NL. Dit houdt in een full operational lease waarbij voor de sportorganisaties dezelfde speciale hoge korting over de Toyota’s geldt zoals die ook van toepassing is voor NOC/NSF en Team NL. Tevens zullen de auto’s tegen dezelfde scherpe lease-condities ingezet worden. Uiteraard is maatwerk voor wat betreft de specifieke invulling van het gewenste leaseproduct te allen tijde mogelijk. Daarover gaan wij dan graag met de bewuste sportorganisatie(s) in gesprek. 

Voor sportorganisaties die hier belangstelling voor hebben, heeft NederlandSport een model berijdersovereenkomst opgesteld tussen de sportorganisatie en de medewerk(st)er.

 

Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met NederlandSport (info@nederlandsport.org).

 

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht