Nieuwe dienst in ontwikkeling: VP/VCP functie voor sportbonden

 

Als manager van NederlandSport neem ik jullie graag even mee in een (naar mijn mening) mooie ontwikkeling voor de georganiseerde sport.

NederlandSport in gesprek met de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Deze zomer hebben we de LVV benaderd in de persoon van Gerda Arends, die als bestuurslid van het LVV verantwoordelijk is voor Zorg, Onderwijs en Sport. NederlandSport is een aantal keren gevraagd of wij konden helpen bij het vinden van een vertrouwenspersoon voor haar medewerkers van een sportorganisatie. Aangezien de LVV veel gecertificeerde leden heeft leek dat ons de beste organisatie om ons te helpen hierbij. Een eerste kennismaking volgde en inmiddels zijn wij een samenwerking aan het uitwerken met elkaar.

 

Over de LVV
De LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) is de beroepsvereniging voor Vertrouwenspersonen in Nederland. Bij deze vereniging zijn zo’n 1.700 vertrouwenspersonen (VP’s) geregistreerd. Deze VP’s die landelijk verspreid zitten, hebben vrijwel allemaal de geaccrediteerde basisopleiding van het LVV genoten en hebben hele verschillende ervaring in het werkgebied waarbinnen men als VP actief is. VP’s dienen zich elk jaar verplicht bij te scholen om geregistreerd te blijven in het landelijk register als VP. Zij kunnen ook behulpzaam zijn bij het opstellen van beleid voor een organisatie en schrijven een jaarverslag.

 

Samen met LVV bouwen aan nieuwe VP- en VCP-diensten
Binnen de georganiseerde sport in Nederland is regelmatig behoefte aan een VP voor de medewerkers van een sportorganisatie. Daarnaast is er behoefte aan een VCP voor de clubs en leden van een sportorganisatie indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Door een samenwerking tussen de LVV en NederlandSport kan er verder gewerkt worden aan een nog veiliger sportklimaat, waarbij de LVV garant staat voor gekwalificeerde VP’s en in de nabije toekomst ook voor VCP’s en waarbij NederlandSport de sportorganisaties met deze dienst verder ontzorgt. Door de toevoeging van deze dienst voorkomen wij tevens dat het Centrum voor Veilige Sport, dat nu voor een aantal bonden nog VCP is, daarmee een dubbelfunctie heeft als meldpunt en melder, wat een integriteitsrisico in zich houdt.

 

VP-dienst
Sportorganisaties met eigen personeel dienen verplicht een VP te benoemen, om als onafhankelijke gesprekspartner te kunnen dienen. De VP verzorgt de eerste opvang van werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren of een vermoeden hebben van een integriteitsschending en hierbij hulp & advies nodig hebben, kijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en informeert de melder over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Gezien het grote aantal VP’s dat aangesloten is bij de LVV, is het vinden van een nieuwe VP vaak een eenvoudige opdracht. Er wordt vaak volop gereageerd op advertenties die op de site worden geplaatst. Omdat de LVV een landelijke dekking heeft qua VP’s, is het goed mogelijk om een nieuwe VP’s in de regio te vinden.

 

Over de meerwaarde van een een externe Vertrouwenspersoon, lees: https://www.lvvv.nl/nieuws/de-meerwaarde-van-een-externe-vertrouwenspersoon/24432

 

VCP-dienst
De uitwerking van de VCP-dienst zal meer tijd vragen dan de VP-dienst omdat deze aanvullende kennis vraagt. De VCP moet zijn weg weten in de specifieke zaken als o.a. tuchtrecht, matchfixing en doping. Dit vraagt om aanvullende specifieke bijscholing. Hierover gaan wij binnenkort gezamenlijk in gesprek met NOC*NSF en het Centrum voor Veilige Sport.

 

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de nadere uitwerking en wanneer deze diensten beschikbaar komen. Wil je hierover meedenken of kennis delen, neem dan contact op met mij: hendrik@nederlandsport.org

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht