Gratis VOG-aanvragen voor vrijwilligers van sportbonden en -verenigingen

Nog geen 4400 van de bijna 24000 bij sportkoepel NOC*NSF aangesloten verenigingen benutten de mogelijkheid om vrijwilligers gratis VOG’s te laten aanvragen, slechts 18 procent dus’ – AD 6 november 2021

Bovenstaand citaat uit het AD toont aan dat de sportwereld nog erg achterloopt bij het aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers. Wist u dat sportbonden en -verenigingen bij Justis (De screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) een aanvraag kunnen doen om gratis VOG’s aan te vragen zolang ze voldoen aan een aantal voorwaarden? (Zie: 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden). Maar het klaarzetten van VOG’s voor alle vrijwilligers kost erg veel tijd en daarom heeft NederlandSport een dienst ontwikkeld om sportbonden en de aangesloten verenigingen ook op dit gebied te ontzorgen door het aanvraagproces uit handen te nemen van de bonden. 

VOG-dienst NederlandSport
Inmiddels heeft NederlandSport al honderden aanvragen ingediend voor vrijwilligers van verschillende sportbonden om zo bij te dragen aan een veilige sportcultuur. Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden beschreven op 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden (behalve voorwaarde 5, want NederlandSport heeft eHerkenning) en bent u benieuwd naar de VOG-dienst van NederlandSport, neem dan vooral contact met ons op zodat we samen toe kunnen werken naar een veiligere sportcultuur.

High 5! stappenplan tool
Daarnaast heeft het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland) een High 5! stappenplan tool opgezet bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. De tool helpt om op een eenvoudigere manier inzicht te geven in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Door 5 stappen te doorlopen kan het sportklimaat binnen verenigingen geoptimaliseerd worden. Bent u benieuwd naar deze tool? Kijk dan vooral op deze pagina: https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool.

Voor meer informatie, neem contact op met Daan Verkaik (daan@nederlandsport.org).

 

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht