[Nieuw] Unify bondsApp straks ook met extra Clublaag per club of district

(Status: Binnenkort verwacht)

Aan de Unify applicatie kun je eenvoudig een Bondsapp koppelen. Diverse bonden maken hier al gebruik van of gaan hier binnenkort gebruik van maken. Tijdens de uitrol van de App kwam regelmatig ter sprake dat de App eigenlijk op meerdere niveaus ingezet zou moeten kunnen worden. Waarbij bonden, districten en verenigingen allen ruimte hebben om te communiceren en te faciliteren richting de gehele community binnen 1 App.

Dit heeft er voor onze sportbonden in geresulteerd dat leden, vrijwilligers, sporters en fans vanaf nu de mogelijkheid hebben om te kunnen wisselen tussen hun Bond en Club(s). Deze nieuwe functionaliteit wordt binnenkort getest door een van onze bonden en kan spoedig ook voor andere bonden geactiveerd worden.

Alle clubs krijgen een eigen App beheeromgeving om hun gedeelte van de App te managen en te voeden. Clubs kunnen binnen deze omgeving nieuws & agenda punten aanmaken, push notificaties sturen en leden kunnen hun gegevens aanpassen en privacy instellingen ingeven. In een later stadium kunnen ook de competitie* en teams* worden toegevoegd aan de App. 

De mogelijkheden van de App worden binnenkort uitvoeriger gepresenteerd. We zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe Clublaag een grote wens van diverse sportbonden inwilligen en een unieke Bonds-Clubapp lanceren die de bond, clubs leden en fans dichter bij elkaar gaan brengen. 

Ben je benieuwd naar deze nieuwe functionaliteit? Geef je dan op voor een korte demonstratie op donderdagavond 17 maart om 19:30
Aanmelden kan via Sanne@NederlandSport.org

 *Afhankelijk per sportbond en koppelingsmogelijkheden.

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht