Wat zijn de ontwikkelingen bij BONDcenter?

Nieuwe boekhoudsoftware
Eind 2021 heeft BONDcenter aangekondigd het gebruik van hun eigen boekhoudsoftware (FMS) te zullen beëindigen. Belangrijkste reden is dat ze technische ontwikkelingen in de markt op langere termijn niet meer denken te kunnen bijhouden. Daarbij neemt het belang van beveiliging van software steeds verder toe, wat een extra druk legt op hun beperkte ontwikkelcapaciteit.

Concreet betekent dit dat ze 2022 gaan gebruiken voor de selectie van een nieuw boekhoudprogramma. Momenteel voeren ze een onderzoek uit onder de vier marktleiders in Nederland, te weten Exact, Afas, Visma en Twinfield. Eind maart hopen ze een pilot te starten met de eerste set klanten die in een nieuw pakket ondergebracht gaat worden. Als deze pilot goed uitpakt, brengen ze begin 2023 alle klanten van BONDcenter in de nieuwe software onder. 

Uiteraard zullen ze bij de selectie van een nieuw pakket rekening houden met de wensen en eisen die hun klanten aan boekhoudsoftware stellen. Dat betekent dat ze minimaal dezelfde functionaliteit willen behouden en het liefst op onderdelen willen verbeteren. De bestaande koppelingen met externe systemen (Declaree, Klippa, Nmbrs) blijven behouden en ook borgen ze uiteraard de toegang tot de financiële data in FMS met het oog op de bewaarplicht. 

Uniformeren grootboekrekening en jaarrekening
In het kader van het voortzetten van de samenwerking met NederlandSport heeft BONDcenter een aantal projecten gedefinieerd om de kwaliteit van hun dienstverlening nog verder te verhogen. Het eerste project is het uniformeren van het grootboekrekeningschema en de jaarrekening van sportbonden. Enerzijds verwachten ze hiermee sneller en op een hoger kwaliteitsniveau te kunnen werken. Er is immers meer overlap tussen de dienstverlening aan verschillende bonden. Anderzijds kan dit de basis leggen voor interessante benchmark informatie die bonden voor hun eigen bedrijfsvoering kunnen gebruiken. Bijkomend voordeel is dat ze zo een fundament creëren om de managementinformatie voor hun klanten (een volgend project op de planning) beter en makkelijker te ontsluiten.

Mocht je ideeën hebben bij dit onderwerp of onderdeel van de ontwikkeling willen zijn, geef dat dan door aan Hendrik Koppe (hendrik@nederlandsport.org). Dan nemen we je mee als lid van de stuurgroep bij dit project.

 

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht