De (externe) Vertrouwenspersoon

De (externe) Vertrouwenspersoon

Sportorganisaties met eigen personeel zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo dienen deze organisaties aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waarover meer is te lezen op de website van de WOS (Werkgevers in de Sport):https://www.sportwerkgever.nl/wp-content/uploads/2021/06/WOS_Arbo_Handleiding.pdfHet aanstellen van een VP is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

De VP verzorgt als onafhankelijke gesprekspartner de eerste opvang van werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren of een vermoeden hebben van een integriteitsschending en hierbij hulp en advies nodig hebben. Daarnaast kijkt de VP of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en informeert de melder over de verschillende mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Gezien het grote aantal VP’s dat aangesloten is bij de LVV, is het vinden van een nieuwe VP vaak een eenvoudige opdracht. Er wordt vaak volop gereageerd op advertenties die op de site worden geplaatst. Omdat de LVV een landelijke dekking heeft qua VP’s, is het goed mogelijk om nieuwe VP’s in de regio te vinden.


Intern of extern
Als u uw VP aanstelt, kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De grote bedrijven kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Iemand die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In sommige, vaak grotere, organisaties is er een interne vacature met een selectieprocedure. In het geval van een externe vertrouwenspersoon wordt iemand ingehuurd. Kleine(re) organisaties kiezen vaak voor een externe vertrouwenspersoon zodat de anonimiteit en onafhankelijkheid beter gewaarborgd is.

Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij de bedrijfscultuur goed kent. Het is wel belangrijk te beseffen dat het om moeilijke, precaire kwesties kan gaan. En na zo'n melding kan het zomaar zo zijn dat de interne vertrouwenspersoon een werkvergadering heeft met de dader. Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat deze anoniem, onafhankelijk en objectief is, omdat de externe VP geen binding heeft met het bedrijf. Bovendien is de externe VP een expert, met veel ervaring en kennis op dit vakgebied. 

 

Wie is een geschikte kandidaat? 
Kiest u voor een interne vertrouwenspersoon, dan zijn er een paar kernkwaliteiten die van pas komen: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en het vertrouwen hebben van betrokkenen.

Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan leiden tot conflicten in de werkzaamheden. Ook bij andere functies kunnen conflicten ontstaan, ook wel “dubbele petten” genoemd. Denk aan juristen, leidinggevenden, HRM medewerkers, of leden van de medezeggenschap.


Wat doet een Vertrouwenspersoon? 
Een VP kent de volgende kerntaken:

1.            .  Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;

2.     Analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;

3.     Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon; 

4.     Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag


Aanbod LVV/NederlandSport
NederlandSport biedt in samenwerking met de LVV binnen de dienst Vertrouwenspersoon de volgende twee opties aan:

1.           .  Werving van een externe Vertrouwenspersoon;

2.     Deelname aan een pool van externe Vertrouwenspersonen, ten behoeve van een of meerdere sportorganisaties.


Vanwege de grote interesse in deze dienst, zal er een webinar door NederlandSport georganiseerd worden. Meer informatie over dit webinar volgt later.

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht