Uitkomsten tevredenheidsonderzoek NederlandSport 2022

Begin dit jaar heeft NederlandSport een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening verstuurd naar de contactpersonen van alle aangesloten sportbonden (= 55).
Mocht je hier een bijdrage aan hebben geleverd door het  tevredenheidsonderzoek te hebben ingevuld en feedback te hebben gegeven; veel dank daarvoor.
We waarderen het enorm dat je de tijd en moeite hebben genomen om de dienstverlening van NederlandSport kritisch te bekijken met het doel deze te optimaliseren.

De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd. Er zijn veel organisatorische diensten, (zoals VOG-aanvragen en digitaal ondertekenen) die goed worden gewaardeerd en waar de sportorganisaties blij mee zijn. Ook zijn er diensten die vorig jaar nog als goed werd ervaren, (zoals financiële administratie en juridische dienstverlening), die nu gemiddeld minder goed scoren. Dit laatste hadden wij uiteraard graag anders gezien en we zullen we er dan ook alles aan doen om deze dienstverlening weer op niveau te krijgen. Met de desbetreffende leveranciers gaan we indringend in gesprek en een verbeterplan opstellen. We zullen jullie hierover informeren en zo nodig bij betrekken.

Ons doel is om jou te ontzorgen. Graag nemen we tussentijds contact met je op om de dienstverlening te bespreken. Mocht je overigens nog (aanvullende) feedback willen geven over bepaalde diensten van NederlandSport, dan horen we dat uiteraard ook graag: info@nederlandsport.org.

 

Nieuwe dienst! Juridische adviesservice voor verenigingen Overzicht