Doel van NederlandSport

De stichting NederlandSport is in 2018 opgericht door een aantal sportbonden (Biljarten, Frisbee, Bowls, IJshockey & Boksen), om sportbonden te “ontzorgen” met diensten op het gebied van backoffice taken. Dit initiatief wordt ondersteund door middel van subsidiegelden van het NOC*NSF, voorheen werden deze beschikbaar gesteld door het VWS. NederlandSport is een non-profit Service Organisatie die diensten ontwikkeld voor sportorganisaties, zoals financiële en ledenadministratie. Het doel is om sportbonden te “ontzorgen” zodat ze zich grotendeels kunnen richten op hun sportieve taken, zoals de ontwikkeling van sport en sportparticipatie.

Bouwen aan nieuwe diensten
Na een opstartfase in 2019 werken we momenteel aan een Meerjaren Beleidsplan 2021-2024. Belangrijk onderdeel van de lange termijn doelstellingen wordt het ontwikkelen van nieuwe diensten. Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten is de inbreng van de bonden essentieel voor het bepalen van de behoeftes en noodzaak voor een nieuwe of bestaande dienst, maar ook onder welke condities die geboden dienen worden. Dit zal uitgebreid geïnventariseerd dienen te worden in de komende periode, door het opstellen van enquêtes en gesprekken met vertegenwoordigers van sportbonden, sportorganisaties en beleidsbepalers zoals NOC*NSF & VWS.

Redenen om bij NederlandSport aan te sluiten

 • NederlandSport levert professionele expertise die normaal gesproken niet aanwezig is bij een bond. Dit kost dus vaak veel tijd, die benut kan worden om in de ontwikkeling van hun sport.
 • Wij onderhandelen scherp over de voorwaarden in het contract en de tarieven, omdat we voor collectiviteit gaan en dus meer korting kunnen bedingen. De eventuele kosten voor het ontwikkelen van diensten (zoals b.v. juridisch advies dat wij hiervoor inwinnen) komt dan ook voor rekening van NederlandSport.
 • Wij zorgen voor het beheer van het contract, maar ook voor evaluatie over de geleverde service, planning en onderhoud.
 • Wij bieden bonden die aansluiten bij het collectief inspraak in de ontwikkelingen via de klantenraad en periodieke evaluaties.

Geassocieerd lid van NOC*NSF

De stichting NederlandSport is sinds 22 juni 2020 geassocieerd lid van NOC*NSF.

Historische feiten over de Stichting NederlandSport

 • 27/09/2018 - Oprichting stichting NederlandSport – door Boksbond, Biljartbond, IJshockey Nederland, Bowlsbond, Frisbeebond, Handboogbond
 • 15/02/2019 - Start eerste dienst Financiële administratie met BONDcenter
 • 01/11/2019 - Start van de manager SO NederlandSport
 • 01/01/2020 - Start facturatie kosten BONDcenter door SO Nederland Sport
 • 19/02/2020 - 1e klantenraad
 • 16/04/2020 - Contract getekend met AllUnited inzake de exclusieve levering van ‘Unify’
 • 11/06/2020 - Contract getekend met Declaree inzake digitaal declareren
 • 18/06/2020 - Contract getekend met SRXP inzake digitaal declareren
 • 22/06/2020 - Stichting Nederland Sport toegelaten als geassocieerd lid van NOC*NSF
 • 09/072020 - Contract getekend met Mollie inzake betaaldiensten
 • 01/09/2020 - 2e klantenraad
 • 03/09/2020 - Meer Jaren Beleidsplan 2021-2024 goedgekeurd door bestuur NederlandSport