Risk en Sport: Partners in Risicobewustzijn voor Sportorganisaties

In de dynamische wereld van sport, waar passie en prestatie hand in hand gaan, is het essentieel voor sportorganisaties om niet alleen op het veld, maar ook achter de schermen uit te blinken.
Onlangs heeft Risk en Sport een opmerkelijke ontdekking gedaan: veel sportbonden blijken over het algemeen niet voldoende zichtbaar te rapporteren en verantwoording af te leggen over hun risicobeheer.

Lees meer

HR-dienst Vitacon Luteijn en Judo Bond Nederland

Sinds 2022 werkt NederlandSport samen met HR-dienstverlener Vitacon Luteijn. Door deze samenwerking kunnen sportbonden tegen een gereduceerd uurtarief gebruik maken van brede HR expertise. Judo Bond Nederland (JBN) heeft hier dit jaar gebruik van gemaakt. Hieronder lees je meer over hun ervaringen.

Lees meer
Tevredenheidsonderzoek 2023

Tevredenheidsonderzoek over het jaar 2023

Bij NederlandSport werken we voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening en het versterken van onze samenwerking met partners. Jouw feedback is hierbij van onschatbare waarde, en daarom sturen we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek om uw inzichten te verzamelen. In januari 2023 heb je van ons het tevredenheidsonderzoek over 2022 ontvangen, en we willen je nu alvast informeren dat het tevredenheidsonderzoek voor 2023 in januari 2024 zal worden verstuurd.

We hebben enkele wijzigingen aangebracht voor het tevredenheidsonderzoek van 2023, die we graag met je delen:

Lees meer

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek NederlandSport 2022

Begin dit jaar heeft NederlandSport een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening verstuurd naar de contactpersonen van alle aangesloten sportbonden (= 55).
Mocht je hier een bijdrage aan hebben geleverd door het  tevredenheidsonderzoek te hebben ingevuld en feedback te hebben gegeven; veel dank daarvoor.
We waarderen het enorm dat je de tijd en moeite hebben genomen om de dienstverlening van NederlandSport kritisch te bekijken met het doel deze te optimaliseren.

Lees meer

NederlandSport in 2023

Bij NederlandSport staat het jaar 2023 in het teken van een onderzoek waarbij er wordt gekeken wat de meest optimale manier is om een shared service in te richten. NOC*NSF heeft dit onderzoek geïnitieerd en de verwachting is dat er halverwege 2023 meer bekend is over de wijze waarop de shared service verder gaat in 2024. Dat de sportorganisaties behoefte hebben aan deze vorm van samenwerking is duidelijk. 

Lees meer

Update Bondsbureaufunctie

Begin 2022 is NederlandSport begonnen met het aanbieden van de Bondsbureaufunctie. Met de Bondsbureaufunctie bieden wij sportbonden de mogelijkheid aan om de secretariële zaken rondom de sportbond uit handen te nemen.

Lees meer

Diensten aangeboden door NederlandSport

De afgelopen jaren heeft NederlandSport verschillende diensten ontwikkeld; relevante basisdiensten, maar ook diensten die bepaalde processen efficienter maken. In totaal biedt de werkorganisatie NederlandSport maar liefst 18 diensten aan voor alle sportorganisaties. Drie van deze diensten worden aangebonden door de werkorganisatie NederlandSport zelf en 15 van deze diensten worden door NederlandSport aangeboden in samenwerking met de samenwerkingspartners. Graag zetten we het aanbod van diensten op een rij om zodoende een goed beeld te krijgen van het aanbod.

Lees meer