Transitie Service Organisatie Nederland Sport

NOC*NSF heeft het advies dat medio 2023 is uitgebracht door Tien Organisatieadvies omarmd om vanaf 1 januari 2025 een aparte entiteit op te richten onder NOC*NSF om shared services aan te bieden aan sportorganisaties.

Lees meer

Belang van een klachtenregeling en klachtencommissie voor sportorganisatie: voor een eerlijke en veilige sportomgeving

Als onderdeel van onze inzet om sportorganisaties te ondersteunen en te voorzien van diensten, willen we graag het belang van een klachtenregeling en klachtencommissie benadrukken. In elke organisatie, inclusief sportorganisaties, kunnen conflicten en geschillen ontstaan. Deze kunnen variëren van misverstanden tot meer ernstige zaken zoals ongewenst gedrag, discriminatie, of andere vormen van wangedrag. Het is essentieel voor sportorganisaties om hiermee op een professionele en doeltreffende manier om te gaan, zowel om de betrokken partijen rechtvaardigheid te bieden als om het vertrouwen en de integriteit van de sportgemeenschap te waarborgen. Een goede klachtenregeling en daarnaast een onafhankelijke klachtencommissie, zoals die wordt aangeboden via Vereniging & Recht, bieden een formele en transparante manier om klachten en geschillen aan te pakken. 

Lees meer

Service Organisatie Nederland Sport: Jouw partner voor excellente backofficesteun en het behalen van de Minimale Kwaliteitseisen (MKE)

In de wereld van sportorganisaties is het streven naar kwaliteit en professionaliteit van groot belang. Bij Nederland Sport begrijpen we dit als geen ander. Als jouw toegewijde partner zijn we er trots op om sportorganisaties te ondersteunen bij het vervullen van hun backofficetaken en het waarborgen van de Minimale Kwaliteitseisen (MKE) gesteld door NOC*NSF.

Lees meer

De voordelen van het uitbesteden van je administratieve taken

Sinds januari 2022 biedt Nederland Sport de dienst Bondsbureaufunctie (secretariaat) aan. Sinds de start is het aantal sportorganisaties waarvoor wij de Bondsbureaufunctie uitvoeren gegroeid van twee naar zes. Wij zijn blij met deze groei en het vertrouwen van de sportorganisaties. De sportorganisaties geven aan dat zij tevreden zijn over de service verlening, de fijne samenwerking, de efficiënte uitvoering en de snelle reactietijd.

Wat zijn nou precies de werkzaamheden van de Bondsbureaufunctie van Nederland Sport?

Lees meer

Transformeren in de sportsector

2023 was voor de Service Organisatie Nederland Sport een overbruggingsjaar. We zetten ons in voor het verbeteren en uitbreiden van onze diensten voor sportorganisaties, met onderzoek naar de waarde, financiering en governance van deze collectieve diensten op initiatief van NOC*NSF en uitgevoerd door Tien Organisatieadvies. 

Lees meer