Uitkomsten tevredenheidsonderzoek NederlandSport 2022

Begin dit jaar heeft NederlandSport een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening verstuurd naar de contactpersonen van alle aangesloten sportbonden (= 55).
Mocht je hier een bijdrage aan hebben geleverd door het  tevredenheidsonderzoek te hebben ingevuld en feedback te hebben gegeven; veel dank daarvoor.
We waarderen het enorm dat je de tijd en moeite hebben genomen om de dienstverlening van NederlandSport kritisch te bekijken met het doel deze te optimaliseren.

Lees meer

NederlandSport in 2023

Bij NederlandSport staat het jaar 2023 in het teken van een onderzoek waarbij er wordt gekeken wat de meest optimale manier is om een shared service in te richten. NOC*NSF heeft dit onderzoek geïnitieerd en de verwachting is dat er halverwege 2023 meer bekend is over de wijze waarop de shared service verder gaat in 2024. Dat de sportorganisaties behoefte hebben aan deze vorm van samenwerking is duidelijk. 

Lees meer

Update Bondsbureaufunctie

Begin 2022 is NederlandSport begonnen met het aanbieden van de Bondsbureaufunctie. Met de Bondsbureaufunctie bieden wij sportbonden de mogelijkheid aan om de secretariële zaken rondom de sportbond uit handen te nemen.

Lees meer

Diensten aangeboden door NederlandSport

De afgelopen jaren heeft NederlandSport verschillende diensten ontwikkeld; relevante basisdiensten, maar ook diensten die bepaalde processen efficienter maken. In totaal biedt de werkorganisatie NederlandSport maar liefst 18 diensten aan voor alle sportorganisaties. Drie van deze diensten worden aangebonden door de werkorganisatie NederlandSport zelf en 15 van deze diensten worden door NederlandSport aangeboden in samenwerking met de samenwerkingspartners. Graag zetten we het aanbod van diensten op een rij om zodoende een goed beeld te krijgen van het aanbod.

Lees meer

Veilige werkplek

Wil je, je medewerkers ook een veilige werkplek bieden? NederlandSport helpt je graag!

Lees meer

Bondsbureau NederlandSport

Ben je als bond veel tijd kwijt met het verwerken van de binnenkomende e-mails, telefoontjes en de ledenadministratie en wil je de continuïteit hiervan bewaken? NederlandSport neemt deze secretariële taken graag voor je uit handen!

Lees meer

Ondertekenen.nl

Verloopt het ondertekenen van documenten nog niet lekker binnen de sportbond? Geen probleem, NederlandSport heeft hier de oplossing voor!

Lees meer